Mindmap maken - Angelique Vijge structuurcoach

Mindmap maken

Een mindmap is een visueel hulpmiddel dat wordt gebruikt om informatie op een gestructureerde en creatieve manier weer te geven. Het wordt vaak gebruikt om ideeën te organiseren, concepten te verduidelijken, informatie te presenteren en problemen op te lossen. Een mindmap begint meestal met een centraal onderwerp of kernidee, dat wordt weergegeven in het midden van een pagina. Van daaruit stralen takken uit die verbonden zijn met subonderwerpen, gedachten, ideeën, afbeeldingen, kleuren en associaties, en die op hun beurt weer kunnen vertakken.

Hoe maak je een mindmap

Het maken van een mindmap is een flexibel proces dat je kan aanpassen aan je eigen behoeften en voorkeuren. Hier zijn de algemene stappen die je kunt volgen om een mindmap te maken:

 1. Kies een centraal onderwerp: Begin met het bepalen van het centrale onderwerp, het hoofdidee of het kernconcept waar je de mindmap omheen wilt bouwen. Plaats dit in het midden van je papier of digitaal canvas.
 2. Voeg takken toe: Vanuit het centrale onderwerp trek je takken die zich als vertakkingen verspreiden. Elke tak vertegenwoordigt een subonderwerp, deelidee of categorie die verband houdt met het centrale onderwerp.
 3. Gebruik sleutelwoorden: Gebruik beknopte sleutelwoorden of korte zinnen op de takken om de belangrijkste punten weer te geven. Dit helpt de essentie van elk subonderwerp vast te leggen.
 4. Vertak verder: Vanaf de subonderwerpen kun je nog meer takken en vertakkingen maken om specifieke details, voorbeelden, feiten, enzovoort weer te geven.
 5. Gebruik kleuren en afbeeldingen: Om je mindmap visueel aantrekkelijk en gemakkelijk te onthouden te maken, kun je kleuren en afbeeldingen gebruiken om de verschillende takken en elementen te markeren. Kleuren kunnen ook helpen om verbanden en relaties tussen onderwerpen aan te duiden.
 6. Houd het beknopt: Probeer elke tak en subtak kort en bondig te houden. Het doel is om de kernpunten weer te geven, niet om uitgebreide uitleg te geven.
 7. Gebruik associaties: Verbind takken met elkaar door lijnen, pijlen of andere visuele hulpmiddelen te gebruiken om relaties en associaties tussen verschillende onderdelen van de mindmap te tonen.
 8. Blijf flexibel: Mindmaps zijn dynamisch en kunnen worden aangepast naarmate je nieuwe ideeën en inzichten hebt. Voel je vrij om takken toe te voegen, te verwijderen of te verplaatsen naarmate je begrip van het onderwerp evolueert.
 9. Digitaal of op papier: Je kunt mindmaps met de hand tekenen op papier of gebruikmaken van digitale tools en software die specifiek zijn ontworpen voor het maken van mindmaps. Populaire digitale tools zijn onder andere:
 10. Oefening en experiment: Hoe meer je oefent met het maken van mindmaps, hoe beter je wordt in het visualiseren van informatie en het ontdekken van nieuwe inzichten. Experimenteer met verschillende stijlen en technieken om te ontdekken wat het beste voor jou werkt.

Onthoud dat er geen strikte regels zijn voor het maken van mindmaps; het belangrijkste is dat het hulpmiddel jou helpt om informatie op een overzichtelijke en creatieve manier weer te geven.

Voordelen van een mindmap maken:

 1. Overzicht en organisatie: Mindmaps helpen complexe informatie op een overzichtelijke en gestructureerde manier weer te geven. Hierdoor kunnen mensen snel de belangrijkste punten begrijpen en zien hoe deze met elkaar samenhangen.
 2. Creatief denken: Mindmapping bevordert het creatieve denkproces doordat het mensen in staat stelt om associaties en verbanden tussen verschillende ideeën en concepten te ontdekken. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten en innovatieve oplossingen.
 3. Geheugenverbetering: Het visuele karakter van een mindmap kan helpen bij het onthouden van informatie. De combinatie van tekst, kleuren en afbeeldingen maakt het gemakkelijker om de inhoud te onthouden en later op te roepen.
 4. Snelle notities: Mindmaps kunnen snel worden gemaakt, waardoor ze ideaal zijn voor het vastleggen van gedachten, brainstormsessies en samenvattingen tijdens vergaderingen, lessen of lezingen.
 5. Effectief leren: Studenten kunnen mindmaps gebruiken om complexe onderwerpen te ontleden en te begrijpen. Het proces van het maken van een mindmap helpt om concepten beter te internaliseren en te verbinden.
 6. Projectplanning en -beheer: Je kan een mindmap gebruiken om projecten te plannen, doelen te stellen, taken te organiseren en tijdlijnen te maken. Dit helpt bij het visualiseren van het volledige project en het identificeren van prioriteiten.
 7. Communicatie: Mindmaps kunnen complexe informatie gemakkelijker begrijpelijk maken voor anderen. Ze kunnen worden gebruikt om presentaties, rapporten en instructies visueel aantrekkelijker en duidelijker te maken.
 8. Probleemoplossing: Mindmaps kunnen helpen bij het analyseren van problemen door verschillende aspecten ervan in kaart te brengen, waardoor nieuwe oplossingen kunnen worden geïdentificeerd.

Het gebruik van mindmapping kan variëren afhankelijk van individuele voorkeuren en doelen, maar over het algemeen is het een krachtige techniek om informatie te organiseren, te begrijpen en te communiceren.

Als structuurcoach vind ik het prettig om een mindmap te maken. Deze tool gebruik ik ook bij mijn coachtrajecten. Wil jij stappen zetten naar meer overzicht en structuur in je werk? Begin dan met de eerste stap en download mijn gratis e-book. De 7 tips voor meer structuur in je inbox.

E-book Grip op je e-mail | Angelique Vijge Structuurcoach